Felix Daem

Felix Daem

Advocatuur is voor mij bij uitstek een zorgend beroep: aandacht hebben voor de zorgen en kwetsbaarheden van de cliënt en hieraan op gepaste wijze tegemoet komen, steeds met een open blik. 

De fundamentele rechten en vrijheden van eenieder vormen de leidraad doorheen mijn werk. Zo mogen onder meer het verbod op foltering, het recht op een gezins- en privéleven of het recht op vrijheid geen dode letter blijven. Streng toezicht hierop is dan ook noodzakelijk. 

Ik draag heldere communicatie hoog in het vaandel, met een menselijke aanpak en de nodige strijdlust. Uw zorg is mijn zorg.