Onze aanpak

Missie

Missie

Lexcour-Advocaten heeft van bij aanvang de volledige focus op de materies van het strafrecht waaronder het verkeersrecht, en alle soorten aansprakelijkheden, zowel met als zonder contract, met daarbij ook aandacht voor schadeberekening en verzekeringsrecht. 

Deze kern van materies werd verder versterkt met vreemdelingenrecht, jeugdrecht en medisch recht.

Lexcour-Advocaten wil in deze materies uitblinken en buitengewone kwaliteit leveren. 

Centraal staat het belang van de cliënt, met wie we een dichte en directe band nastreven. We zijn toegankelijk en willen zorgzaam omgaan met onze cliënten. Onze cliënt is geen dossiernummer, maar heeft een naam én een voornaam. 

Visie & Waarden

Visie & Waarden

Lexcour-Advocaten steunt op respect voor de cliënt, diens omgeving en situatie. Maar ook voor alle medewerkers van justitie en de andere advocaten in de zaak.

Lexcour-Advocaten hecht veel belang aan de integriteit. We willen hoffelijk omgaan met elkaar. 

Respect en integriteit leiden niet tot een verlies aan grinta. Lexcour-Advocaten wil strijdvaardigheid tonen. We vechten samen voor uw belangen. 

Lexcour-Advocaten hanteert daarvoor een doorlopende open communicatie, in een heldere taal. We maken het niet moeilijker dan het al is.

We willen betrouwbaar zijn. Stipt in de mededeling over de stand van het dossier. Bereikbaar voor uw oproepen en vragen.

Bij Lexcour-Advocaten zijn we strijdlustig en positief, zonder te vervallen in gemakkelijkheidsoplossingen, nodeloze procedures of valse hoop. 

Lexcour-Advocaten werkt altijd in overleg en in functie van een goed resultaat. 

Werking

Werking

In ieder dossier zijn er steeds twee advocaten ten volle ingeschakeld en dus ook aanspreekbaar voor u. U kan gemakkelijk een consultatie beleggen, digitaal of met de advocaat van uw keuze op kantoor. Uw telefoons en mails worden beantwoord. 

Onze keuze doorgedreven te specialiseren wordt bewaakt. We doen zeker niet alles. Als we nood hebben aan bijstand van medici, bouw- of andere experten, dan zullen we u dat adviseren en u bij de juiste deskundige introduceren.

Open communiceren is ook concreet zijn over de erelonen en kosten. We maken duidelijke afspraken en we detailleren onze facturen. 

Om dit alles waar te maken heeft Lexcour-Advocaten een teamwerking met gedreven advocaten, kwaliteitsvol ondersteund door onze administratieve medewerkers en onze dienst boekhouding. 

Op het einde van de rit willen we een tevreden cliënt, zelfs al is dat niet evident in rechtszaken of conflicten. Zo werken wij.