Aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheidsrecht

Wat is aansprakelijkheidsrecht?

Wie het potje breekt, moet het betalen. Anders gezegd: wie een fout begaat, moet de schade die daardoor ontstaat vergoeden. 

Maar is er wel sprake van een fout? En heeft die fout dan wel schade veroorzaakt, en zo ja, hoeveel juist? 

Soms dreigt u ook op te draaien voor fouten van anderen. Bijvoorbeeld ouders voor hun minderjarige kinderen of werkgevers voor hun werknemers. 

En heel af en toe kan u zelfs aansprakelijk zijn zonder fout. Dit is bijvoorbeeld het geval bij schade veroorzaakt door uw dier of bij burenhinder. 

Het aansprakelijkheidsrecht regelt de zeer uiteenlopende situaties van mogelijke aansprakelijkheid (zonder dat er sprake is van een contract).

Not my responsibility
Billie Eilish
Wat doen wij voor u?

Wat doen wij voor u?

Lexcour-Advocaten staat zowel schadelijders als (vermeende) aansprakelijke partijen bij. 

Als u zelf schade heeft geleden, verzamelen we alle nodige informatie. We verlenen u een gemotiveerd advies over de haalbaarheid van de zaak. 

Het is ook mogelijk dat u zelf wordt aangesproken in het betalen van een schadevergoeding. Dan spreekt u best twee kanalen tegelijk aan: uw verzekeringsmakelaar, bij wie u aangifte kan doen, en uw advocaat, die u meteen in de juiste richting kan begeleiden. 

We overlopen met u de mogelijkheden en aangewezen werkwijze. We vervolledigen het dossier zodat de feiten correct bewezen worden. Indien nodig doen we beroep op experten die onze zaak kunnen ondersteunen. 

We kunnen ook bemiddelen zodat de zaak niet voor de rechtbank moet komen. Maar we schrikken niet terug voor een rechtszaak als dit in uw belang blijkt. 

Contacteer ons kantoor voor een eerste bespreking. Beter vroeg dan laat. 

FAQ

Wanneer is sprake van burenhinder?

Beter een goede buur dan een verre vriend. Maar wat als u zich toch stoort aan hinder veroorzaakt door uw nabuur? 

Als die hinder abnormaal is, kan u dat aankaarten voor de vrederechter. Hinder is abnormaal als ze meer is dan wat buren normaal tussen elkaar moeten kunnen verdragen. 

De vrederechter kan maatregelen nemen om de hinder te verminderen of te beëindigen. Daarbij houdt de vrederechter rekening met alle omstandigheden van de zaak, zoals onder meer:

  • het tijdstip van de hinder: bijvoorbeeld geluidshinder om 03:00 uur 's nachts;
  • de frequentie van de hinder: bijvoorbeeld dagelijks dan wel sporadisch;
  • de intensiteit van de hinder: bijvoorbeeld het aantal decibels. 

Een procedure tussen buren brengt veel spanningen mee. Laat u daarom goed adviseren. 

Informeer bij uw makelaar of er rechtsbijstand voorzien is in uw gezinspolis voor dit soort procedures. Dan heeft u ten minste al geen zorgen over de kosten. 

Ik ben gevallen door een put in de weg. Eigen schuld, dikke bult?

Niet noodzakelijk. De wegbeheerder kan aansprakelijk zijn als de weg niet veilig ingericht is. 

Een weg moet een normale veiligheid bieden. Zo niet, is die gebrekkig of slecht onderhouden. De put was er misschien al lang en er waren misschien nog al mensen gevallen.

Alle feitelijke gegevens zijn van belang en elke zaak is anders.  

Aarzel daarom niet om advies in te winnen over uw mogelijkheden. 

Mogelijk geniet u rechtsbijstand om u juridisch te laten bijstaan bij de behandeling van uw aansprakelijkheidsdossier. 

Kan ik als ouder aansprakelijk zijn voor schade die veroorzaakt wordt door onze minderjarige kinderen?

De wet bepaalt inderdaad dat de ouders aansprakelijk zijn voor de schade die hun minderjarige kinderen veroorzaken. Deze aansprakelijkheid gaat terug op een vermoeden van een gebrekkig toezicht of een gebrek in de opvoeding. In bepaalde omstandigheden kan dit vermoeden worden weerlegd. Maar dit is niet eenvoudig. 

Indien uw gezin beschikt over een familiale verzekering, dan zal uw verzekeraar de schade aan de benadeelden vergoeden (weliswaar verminderd met een eventuele vrijstelling). 

We helpen u bij vragen over uw ouderlijke aansprakelijkheid of over eventuele verzekeringsdekking. 

Indien u meer vragen hebt, contacteer ons:
info@lexcour.be - 056 53 35 10