Contractenrecht

Contractenrecht

Wat is contractenrecht?

Het contractenrecht is divers. Denk aan koop/verkoop, huur, aanneming, bewaargeving, reiscontracten en zoveel meer. 

In elk bijzonder contract is nog een verdere indeling mogelijk. Bij koop is er bijvoorbeeld de consumentenkoop of koop tussen ondernemingen. Bij huur kunnen we het dan weer hebben over woninghuur, handelshuur of nog iets anders. Naargelang de overeenkomst gelden andere wettelijke regels. 

Naast het wettelijk kader, is er ook en vooral een contractueel kader. Dit dubbel kader is bepalend voor de uitkomst van uw zaak.

'Cause I want it that way
Backstreet Boys
Wat doen wij voor u?

Wat doen wij voor u?

We helpen u bij het maken van een contract op maat. Ook voor de opmaak van algemene voorwaarden kan u bij ons terecht. 

Indien u al een contract ondertekende, kunnen we u adviseren over uw situatie. Staan we sterk? Waarvoor moeten we oppassen? 

Heeft u toch een geschil met een contractspartner, dan adviseren we u vlug en doeltreffend. Is het aangewezen te onderhandelen, in gebreke te stellen, meteen zelf tot herstel over te gaan, te dagvaarden, enzovoort? Er zijn talloze opties.

De juiste aanpak van uw zaak is van bij het begin belangrijk. We beslissen samen met u waar we naartoe willen, met kennis van zaken.

FAQ

Ik kocht een tweedehandsauto bij een beroepsverkoper en de wagen is een platte ramp. Kan ik hier nog iets aan doen?

De verkoper van tweedehandsauto's dient een aantal verplichtingen na te leven bij de verkoop aan een particulier. We gaan na of de verkoper zijn verplichtingen is nagekomen.

Zo kan het zijn dat de wagen bepaalde gebreken heeft die de verkoper kosteloos dient te herstellen. Mogelijk zondigde de verkoper ook tegen de regels inzake de carpass die hij aan de koper dient te bezorgen voorafgaand aan de verkoop. 

Kortom, het loont de moeite u hiervoor te laten adviseren want wellicht kan u wel opkomen tegen deze situatie. Opgelet: laat de gebreken niet zelf herstellen. Anders dreigt u uw dossier te verzwakken.

Ik krijg mijn opzeg als huurder van het appartement waar ik woon. Kan dit zomaar?

De opzeg van een woninghuurovereenkomst is strikt geregeld.

Die opzeg kan niet om het even wanneer of voor eender welke reden gebeuren. Bovendien is er soms een vergoeding verschuldigd aan de huurder. In ieder geval moet de verhuurder steeds de juiste opzegtermijn in acht nemen. In veel gevallen geniet u als huurder een wettelijke bescherming. Soms kan de opzegbrief zelfs nietig zijn. Dit alles dienen we goed na te gaan.

U moet een opzegbrief dus niet zomaar aanvaarden. Maar de opzeg gewoon negeren is ook geen goed advies.

Informeer meteen naar uw rechten. Ook als u zelf uw huur wil opzeggen.

Kan u mijn contract nazien? Kan ik een contract niet gewoon goedkoop van het internet plukken?

We kunnen u helpen bij het opstellen en nazien van contracten.

Veel contracten zijn eenzijdig opgesteld, in het belang van één partij. De huurdersbond zal haar modelcontract niet op maat van de verhuurders opstellen bijvoorbeeld. Bovendien wijzigt de wetgeving veel. Met andere woorden, niet alle "modellen" op het internet zijn betrouwbaar.

Om zeker te zijn van een correct contract op uw maat, is het beter uw specifieke situatie te bespreken. Zo kunnen we rekening houden met uw concrete noden. Hiervoor bespreken we vooraf een prijs, zodat u weet waar u aan toe bent en geen schrik moet hebben voor de rekening. 

Indien u meer vragen hebt, contacteer ons:
info@lexcour.be - 056 53 35 10