Jeugdrecht

Jeugdrecht

Wat is jeugdrecht?

Ook kinderen en jongeren komen soms in aanraking met justitie.  

Een minderjarige kan een als ‘misdrijf omschreven feit’ (MOF) begaan, zoals bijvoorbeeld het dealen van drugs, het stelen van een fiets of een trui, het uitdelen van slagen, enzovoort. 

In dit soort zaken kan de minderjarige voor de jeugdrechtbank moeten verschijnen, die verschillende maatregelen kan opleggen. Van een berisping tot een plaatsing. 

Een minderjarige kan ook zelf het slachtoffer zijn van misdrijven of fouten van anderen.

Wanneer het thuis en/of op school niet vlot loopt, kan een minderjarige zich in een verontrustende opvoedingssituatie (VOS) bevinden. De jeugdrechtbank kan hierin tussenkomen om verplichte hulp of maatregelen op te leggen.

Help!
I need somebody
The Beatles
Wat doen wij voor u?

Wat doen wij voor u?

We helpen u bij het aanpakken van dat MOF en die VOS, de vreemde afkortingen waarrond het jeugdrecht draait. 

Dergelijke situaties zijn bijzonder stressvol en verontrustend, zowel voor minderjarigen als voor hun ouders. We proberen u gerust te stellen. 

We adviseren en staan u bij in alle mogelijke fasen: bij een verhoor bij de politie, tijdens gesprekken met het openbaar ministerie of de jeugdrechter, bij een herstelbemiddeling, bij de opmaak of betwisting van een begroting van de geleden schade, op zittingen van de jeugdrechtbank, enzovoort. 

Elke stap wordt samen voorbereid. We gaan in gesprek, op maat van de jongere. We zijn bereikbaar voor u en hierbij staat duidelijke informatie centraal. 

We laten uw stem klaar en duidelijk horen.

FAQ

Ik ben minderjarig en moet naar een verhoor bij de politie. Heb ik een advocaat nodig?

Eén van je rechten als minderjarige is net om bij je verhoor steeds een advocaat aanwezig te hebben die waakt over jouw rechten. Dat is eenvoudig verplicht, en maar goed ook. 

Je mag zelf je eigen advocaat kiezen. 

Het is aangeraden om vooraf contact met ons op te nemen zodat je met een gerust of gesust gemoed samen met ons naar het verhoor kan gaan. 

Ook als een minderjarig slachtoffer of getuige is de bijstand van een advocaat beter, hoewel dat niet verplicht is.

Ik ben minderjarig en wil graag hulp van een advocaat. Maar hoe moet ik dat betalen?

We kijken na of de betaling van ons werk kan gebeuren via een familiale verzekering van je ouders, de zogenaamde rechtsbijstand. 

Indien er geen verzekering is, heb je als minderjarige altijd recht op gratis bijstand van een advocaat via het pro deo-systeem (juridische tweedelijnsbijstand). 

Op financieel gebied heb je als minderjarige normaal geen zorgen. 

Is het als ouder van een minderjarige die voor de jeugdrechtbank moet verschijnen nodig om een advocaat te raadplegen?

Wanneer uw kind schade veroorzaakt, kan u als ouder aangesproken worden om die schade te vergoeden. Een advocaat kan erover waken dat dit correct benaderd wordt, zowel qua aansprakelijkheid als qua schadecijfers. 

U kan ook uw stem laten horen aan de jeugdrechtbank met oog op het bepalen van de passende maatregelen. 

Indien u over een familiale verzekering beschikt, zal uw aansprakelijkheid als ouder normaal door deze verzekeraar gedekt worden. Een rechtsbijstandsverzekering kan de betaling van uw advocaat ook op zich nemen. Indien u dus nog niet beschikt over een dergelijke verzekering, raden we u aan deze af te sluiten.

Worden mijn ouders op de hoogte gesteld over wat ik aan mijn advocaat vertel?

Gesprekken tussen advocaten en hun cliënten zijn steeds vertrouwelijk, ook wanneer deze cliënten minderjarig zijn. Daar zijn we heel strikt in. Je kan ons dus alles toevertrouwen zonder dat je ouders hierover geïnformeerd worden. 

Uiteraard kunnen je ouders - indien jij dit wenst - wel aanwezig zijn bij ons overleg. Maar uiteindelijk beslis jij over de aanpak van jouw jeugdzaak.

Indien u meer vragen hebt, contacteer ons:
info@lexcour.be - 056 53 35 10