Schaderecht

Schaderecht

Wat is schaderecht?

Uw situatie na het schadegeval is anders, slechter, dan uw situatie voordien. Uw gezondheid is aangetast, en ook uw vermogen. 

Er zijn diverse manieren om deze schadeposten te begroten. 

Het schaderecht laat ons toe uw schadeclaim optimaal te presenteren en te realiseren.

The damage is done
Foreigner
Wat doen wij voor u?

Wat doen wij voor u?

Schade begroten is een kunst op zich. 

Eerst en vooral bespreken we met u welke gevolgen het schadegeval in uw concrete situatie had. Zowel in uw persoonlijk leven als in uw professioneel bestaan.

Daarna verzamelen we samen alle noodzakelijke stukken. Een medische of financiële expertise kan nodig zijn om uw schade goed in kaart te brengen. We bereiden een ontwerp van schadeclaim voor, dat u vervolgens kan goedkeuren. 

Eens de claim is opgesteld, kan nog onderhandeld worden met de tegenpartij. Kunnen we geen minnelijke regeling bekomen, dan starten we een rechtszaak op.

Stap voor stap richting het einddoel: het realiseren van een schadevergoeding die passend en billijk is en door u ook effectief zo ervaren wordt.

FAQ

Ik ben slachtoffer van een zwaar verkeersongeval. Heeft het zin dat ik mij laat bijstaan door een advocaat om mijn schade vergoed te zien?

Absoluut. Eerst en vooral kan er discussie bestaan over de aansprakelijkheid. 

Het is ook belangrijk tijdig te vorderen. Uw zaak kan namelijk verjaren.

Tot slot is het schaderecht complex. De ene of de andere berekeningswijze van blijvende schade maakt enorme verschillen.

Het is belangrijk op te komen voor uw belangen. Daarvoor kan u vaak beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekeraar, zodat u zelf geen advocatenkosten moet dragen.

Mijn auto werd aangereden en ik wil hem meteen laten herstellen. Slim? Of toch maar niet?

Best toch eerst aansturen op een expertise van uw voertuigschade.

Rechtszaken staan of vallen met voldoende bewijs.

De wijze waarop uw wagen beschadigd is, zegt iets over wat er juist gebeurde. En over de begroting van de herstelkost. Als u de wagen al laat herstellen voorafgaand aan de expertise, verliest u veel bewijsmogelijkheden. Als u lang moet wachten op die expertise en uw wagen in die tijd niet kan gebruiken, kan die bijkomende schade ook opgevorderd worden.

Wel alle stukken goed bijhouden. Bewijs, weet je wel.

De verzekeraar stelt een minnelijke medische expertise (MME) voor. Ga ik daarin mee?

Als u een overeenkomst tot minnelijke expertise ondertekent, bent u daardoor gebonden. Dus zeker eerst goed nazien wat er voorzien wordt in die overeenkomst. 

Bovendien moet u zorgen dat u dan zelf ook goed bijgestaan wordt door een eigen arts. Een tegensprekelijke expertise valt altijd te verkiezen boven een eenzijdige expertise. 

Naast een minnelijke expertise is ook een gerechtelijke expertise een optie. Die dient overwogen te worden. 

Ik lees over een 'Indicatieve Tabel' die zou bepalen welke vergoedingen slachtoffers krijgen. Wat is dat juist?

De Indicatieve Tabel geeft richtlijnen aan de praktijk om bepaalde schadeposten te vergoeden na een schadegeval. 

Deze Indicatieve Tabel komt tot stand na overleg tussen magistraten, verzekeraars en advocaten. De Indicatieve Tabel wordt periodiek (om de 4 jaar) herzien.

De Indicatieve Tabel is geen dwingende wet, maar een nuttig instrument. Dit zowel tijdens de onderhandelingen, als voor de rechtbank.

Indien u meer vragen hebt, contacteer ons:
info@lexcour.be - 056 53 35 10