Strafrecht

Strafrecht

Wat is strafrecht?

Conflicten maken deel uit van elke samenleving. Dat is normaal. Maar soms wordt de grens van het toelaatbare overschreden. 

Het strafrecht omlijnt de grenzen van het menselijk gedrag: over een bepaalde lijn is er sprake van strafbaar handelen. 

Natuurlijk moet niet elke fout bestraft worden. Het openbaar ministerie bepaalt het vervolgingsbeleid en uiteindelijk beslist de strafrechter.

Een strafzaak kent vele fasen: klacht, onderzoek, vervolging, zitting, strafuitvoering. In al die fasen dreigen valkuilen en hangijzers. 

Het strafrecht biedt het wettelijk houvast waarbinnen elke strafzaak dient afgehandeld, volgens de strikte regels van het strafprocesrecht.

Wanneer u in aanraking komt met het strafrecht, is het van groot belang dat u zich laat bijstaan door een strafrechtadvocaat. U hebt recht op een eerlijk onderzoek en een correcte zoektocht naar de waarheid. De advocaat waakt over uw fundamentele rechten van verdediging, zoals het recht om te zwijgen, het recht op bijstand van een advocaat en het vermoeden van onschuld. 

Straf recht dus.

Stand by me
Ben E King
Wat doen wij voor u?

Wat doen wij voor u?

We streven ernaar u bij te staan op de meest volledige en menselijke manier. Van vóór het eerste verhoor tot na de uitspraak. Van bij de klacht tot de ontvangst van een schadevergoeding.

We staan zowel daders als slachtoffers bij. Steeds met grondige kennis van zaken. Daarbij benaderen we de zaak steeds vanuit uw positie. 

Vanuit uw belang gaan we kritisch doorheen de fasen van een strafzaak: het strafonderzoek, de strafrechtelijke beoordeling voor de rechtbank, de schadebegroting voor slachtoffers, de uitvoering van straffen. 

Elk dossier is anders. Van ons mag u verwachten dat we uw dossier en uw belangen met beide handen vastnemen. Met aandacht voor de eigenheid van het dossier en voor de mens erachter. 

Het is onze taak u te begeleiden en u gerust te stellen. We hebben vertrouwen in onze justitie, maar het is geen strijd die u alleen moet voeren.

FAQ

Ik werd het slachtoffer van een misdrijf, maar het openbaar ministerie heeft de zaak geseponeerd. Kan ik hier iets aan doen?

Het openbaar ministerie neemt deze beslissing om verschillende redenen (gebrek aan bewijs, het verstrijken van de tijd, enzovoort). 

Een beslissing tot seponering is niet definitief. Indien er nieuwe elementen opduiken, kan het openbaar ministerie haar onderzoek steeds heropenen. 

Na een seponering door het openbaar ministerie zijn er nog andere mogelijkheden. Zo kan een slachtoffer klacht neerleggen in handen van de onderzoeksrechter. Het is ook mogelijk de vermeende dader zelf te dagvaarden voor de correctionele of burgerlijke rechtbank.

Ieder strafdossier is anders. We overlopen graag met u de mogelijkheden.

Ik word uitgenodigd voor verhoor. Is het belangrijk om tijdens een verhoor te worden bijgestaan door een advocaat?

Absoluut, of het nu als dader, slachtoffer of als getuige is. 

Uw advocaat neemt nog vóór het verhoor contact met de politiediensten: waarover gaat het juist? We stellen u ook gerust en verduidelijken waar nodig: welke vragen mag u verwachten, wat kan er gebeuren, wat zijn uw rechten en plichten, enzovoort? 

Tijdens het verhoor zelf staan we u bij, zien we erop toe dat uw rechten worden gerespecteerd en dat uw woorden correct en volledig worden weergegeven. 

Dus ja, bijstand van een advocaat tijdens een verhoor is van groot belang. Laat u nooit van het tegendeel overtuigen. 

Is een leugendetectortest betrouwbaar?

De leugendetector of de polygraaf is een instrument dat bepaalde reacties meet die gepaard gaan met spanning. Die reacties zouden dan weer wijzen op leugenachtig gedrag. 

U denkt best goed na vooraleer u zich aan een polygraaftest laat onderwerpen. De reden hiervoor is simpel: het risico op vals-positieve uitslagen (de test geeft aan dat iemand liegt, wanneer hij de waarheid spreekt) en vals-negatieve uitslagen (de test geeft aan dat iemand de waarheid spreekt, wanneer hij liegt) is te groot. 

Er zijn onderzoeken die de kans op een vals-positieve uitslag op maar liefst 35% bepalen. In die gevallen is de leugendetector een leugen op zich.

De pers schreef een artikel over mijn zaak voor de correctionele rechtbank. Kan dit?

De zittingen voor de correctionele rechtbank zijn in principe openbaar.

Dit betekent dat het de pers quasi altijd toegestaan is zittingen bij te wonen en hier ook verslaggeving over te doen in de media. De persvrijheid en vrijheid van meningsuiting dienen daarbij wel uw recht op bescherming van het privéleven te respecteren. De door de pers verstrekte informatie dient correct te zijn.

Slechts in uitzonderlijke gevallen zal de rechtbank toestaan dat een zaak "achter gesloten deuren" behandeld wordt.

Ik legde klacht neer bij de politie, maar wens deze in te trekken. Kan dit nog?

Dat kan. U kan een proces-verbaal laten opstellen bij de politie en verklaren dat u uw klacht wenst in te trekken. 

Het feit dat u uw klacht intrekt, is echter niet altijd het einde van het strafrechtelijk verhaal. Het openbaar ministerie kan beslissen de zaak toch verder te zetten. 

Voor het vervolgen van de meeste misdrijven is er namelijk geen klacht vereist. 

Mag ik de politiediensten filmen?

Er is geen pasklaar antwoord op deze vraag. 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens maakte reeds duidelijk dat er geen algemeen verbod kan bestaan op het filmen van politieambtenaren in dienst.

Er dient steeds een concrete afweging gemaakt tussen de vrijheid van meningsuiting van de burger en het recht op informatie van het publiek enerzijds, en de bescherming van de persoonsgegevens van politieambtenaren anderzijds. Geen van beide rechten is absoluut. 

Het opnemen van onrechtmatig optreden van de politiediensten kan echter waardevol zijn, bijvoorbeeld om buitensporig geweld en misbruik door de politie aan het licht te brengen. 

Dus het antwoord op uw Mag da-vraag: ja dat mag, maar zonder:

  • de privacy van de betrokken agenten zonder noodzaak te schenden;
  • de veiligheid of openbare orde in het gedrang te brengen;
  • een lopende politieoperatie te hinderen. 

Indien u meer vragen hebt, contacteer ons:
info@lexcour.be - 056 53 35 10