Luc Lambert

Luc Lambert

In een wereld van steeds meer complexe regelgeving met rechten en plichten, is de bijstand van een advocaat als vakman en vertrouwenspersoon, onontbeerlijk. 

De combinatie van ervaring, kennis en inzet van een gans team, staat er borg voor dat de cliënt steeds een luisterend oor vindt en geholpen wordt, en dit in ’n sfeer van absoluut vertrouwen.